20-09-06

126 - OOK DE GUTENBERG BIJBEL ONLINE



B E Z I E N S W A A R D I G





Helemaal in het verlengde van voorafgaand bericht, kan je ook de 'Gutenberg Bijbel', die omstreeks 1455 gedrukt werd, online bewonderen. Buitengewoon !

Nog meer over deze bijbel van Gutenberg vind je op 'HRC Online Exhibition'.

De commentaren zijn gesloten.