17-11-06

237 - ZIN VAN HET ZINLOZE VAN EEN RECORD


rariteitenkabinet
R A R I T E I T E N K A B I N E T
typen

Les Stewart heeft er 16 jaar over gedaan om met een typemachine (geen electrische !) de getallen van 1 t.e.m. 1000000 in woorden te tikken met slechts 1 vinger. Deze Australiër verbruikte 7 typemachines, 1000 inktlinten en 19890 vellen papier, om 16 jaar en 7 maanden later het word 'one million' te tikken.
Deze overigens totaal zinloze bezigheid is voor Les misschien enigszins goed te praten omdat een ziekte hem werkonbekaam had gemaakt, en dit voor hem een tijdverdrijf was.
Er zijn toch zinvoller bezigheden als tijdverdrijf, of niet ?
typen2

De commentaren zijn gesloten.