27-09-07

429 - RED DE SOLIDARITEIT - DAT WERD TIJD


actualiteit
A C T U A L I T E I T

solidariteit1
Petitie: Red De Solidariteit

We zijn Vlaming, Brusselaar of Waal, we zijn Belgen en wereldburgers. We willen niet dat er nieuwe muren worden opgetrokken tussen mensen, tussen regio's en tussen landen. We willen niet dat het solidariteitsbeginsel wordt vervangen door wedijver en egoïsme. Wie wordt er beter van als mensen tegen elkaar worden opgezet? Alles wat we vandaag in België hebben, is door Vlamingen, Brusselaars en Walen gezamenlijk tot stand gebracht. De solidariteit tussen de rijkere en armere inwoners en de solidariteit tussen rijkere en armere regio's zijn pijlers van onze Belgische samenleving. We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken. We willen dat alle landgenoten hetzelfde recht hebben op gezonde, veilige leef- en arbeidsomstandigheden; waar onze werkplaats of ons kantoor ook gevestigd is. We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp, ongeacht de streek waarin we wonen. We willen dat elk kind in het land dezelfde kansen krijgt, ongeacht de regio waarin het is geboren. We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen, ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië leven. Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing.


Het feit dat de eerste vijfhonderd ondertekenaars van de petitie 'Red de solidariteit' bekende mensen zijn, laat me koud en heeft mij helemaal niet beïnvloed om ook deze petitie te ondertekenen. Het doet me deugd te weten dat ik niet alleen ben in mijn hekel aan het separatistisch gebakkelei van de laatste tijd.
In enkele vroegere berichten heb ik mijn mening hieromtrent reeds kenbaar gemaakt, o.a. in bericht 415 en het bericht van 10-07-2006.
Ik nodig je van harte uit om naar de site 'Red de solidariteit' te gaan om de petitie mede te ondertekenen. We zijn toch niet allemaal separatisten (lees : egoïsten)?

Commentaren

Solidair Ik ben solidair met de solidairen! Goed dat je dit thema in blogland verspreidt!

Gepost door: Vrijdenker | 29-09-07

De commentaren zijn gesloten.