30-09-07

431 - JOUW NAAM IN KALLIGRAFIE


kalligrafie
K A L L I G R A F I E

kris


18:54 Gepost door Sancho in Kalligrafie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kalligrafie, naam |  Facebook |

430 - JOUW NAAM IN KALLIGRAFIE


kalligrafie
K A L L I G R A F I E

hilde


18:51 Gepost door Sancho in Kalligrafie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kalligrafie, naam |  Facebook |

27-09-07

429 - RED DE SOLIDARITEIT - DAT WERD TIJD


actualiteit
A C T U A L I T E I T

solidariteit1
Petitie: Red De Solidariteit

We zijn Vlaming, Brusselaar of Waal, we zijn Belgen en wereldburgers. We willen niet dat er nieuwe muren worden opgetrokken tussen mensen, tussen regio's en tussen landen. We willen niet dat het solidariteitsbeginsel wordt vervangen door wedijver en egoïsme. Wie wordt er beter van als mensen tegen elkaar worden opgezet? Alles wat we vandaag in België hebben, is door Vlamingen, Brusselaars en Walen gezamenlijk tot stand gebracht. De solidariteit tussen de rijkere en armere inwoners en de solidariteit tussen rijkere en armere regio's zijn pijlers van onze Belgische samenleving. We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken. We willen dat alle landgenoten hetzelfde recht hebben op gezonde, veilige leef- en arbeidsomstandigheden; waar onze werkplaats of ons kantoor ook gevestigd is. We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp, ongeacht de streek waarin we wonen. We willen dat elk kind in het land dezelfde kansen krijgt, ongeacht de regio waarin het is geboren. We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen, ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië leven. Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing.


Het feit dat de eerste vijfhonderd ondertekenaars van de petitie 'Red de solidariteit' bekende mensen zijn, laat me koud en heeft mij helemaal niet beïnvloed om ook deze petitie te ondertekenen. Het doet me deugd te weten dat ik niet alleen ben in mijn hekel aan het separatistisch gebakkelei van de laatste tijd.
In enkele vroegere berichten heb ik mijn mening hieromtrent reeds kenbaar gemaakt, o.a. in bericht 415 en het bericht van 10-07-2006.
Ik nodig je van harte uit om naar de site 'Red de solidariteit' te gaan om de petitie mede te ondertekenen. We zijn toch niet allemaal separatisten (lees : egoïsten)?

26-09-07

428 - DE LEEFTIJD VAN JE HART


kan-dit
K A N    D I TOngetwijfeld heb je de laatste weken o.a. op televisie de reclame gezien over het berekenen van de leeftijd van je hart. Het einde van het televisiespotje maakt duidelijk dat het over 'Becel' gaat.
Zojuist heb ik op hotmail mijn e-mails nagekeken, en ik zag daar een reclameblokje staan met de tekst 'Bereken de werkelijke leeftijd van je hart'. Ja, waarom ook niet, dacht ik, en ik klikte op de knop 'Bereken het nu!' Er volgden verschillende pagina's waarop ik gegevens ingaf. Wanneer ik echter na de vierde pagina (of was het de vijfde) op de knop 'Volgende' klikte verscheen onderstaande pagina.
Toch niet helemaal koosjer,niet?


becel

20:05 Gepost door Sancho in Kan dit ? | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kan dit, reclame, becel, hart |  Facebook |

24-09-07

427 - EEN TRAAN ONTDEKT SCHOONHEID (2)


intrigerende-kunst
I N T R I G E R E N D E    K U N S T

De Duitse theoloog Paul Tillich vertelt in zijn memoires dat kunst hem in zijn jeugd altijd al koud had gelaten. Tijdens de eerste wereldoorlog werd hij gemobiliseerd. Toen hij voor een verlof in Berlijn terecht kwam, moest hij gaan schuilen voor een stortbui,en kwam zo terecht in het 'Kaiser Friedrich Museum'. In een kleine bovenzaal zag hij Botticelli's 'Madonna met acht engelen' en hij barstte in snikken uit bij het zien van Maria's wijze, breekbare blik vol mededogen. Het was het contrast tussen de buitengewoon tedere sfeer van het schilderij en de barbaarsheid waarmee hij in de loopgraven was geconfronteerd, dat hem tot tranen bewoog.
botticellimadonna
Madonna met acht engelen, 1477, Sandro Botticelli

Blijkbaar krijgen vele mooie dingen pas hun waarde in samenhang met pijn, verdriet, ongeluk.

De gebeurtenissen die mij de laatste jaren zijn overkomen, en die ik ook in bericht 421 summier heb toegelicht, bezorgen mij ook regelmatig en meer dan vroeger ogenblikken van blijven stilstaan bij schoonheid van dingen en momenten,waaraan ik vroeger achteloos voorbij zou gegaan zijn.
Dit doet me plots denken aan een bezoek dat ik enkele tientallen jaren geleden gebracht heb aan een open-deur-dag van een psychiatrisch centrum, en alwaar ik een kleine badge gekocht had met de tekst 'Schoonheid kan alleen gezien worden met ogen die geweend hebben'. Deze badge is reeds lang verdwenen. Waar die open-deur was ben ik vergeten, maar die tekst herinner ik me nog!

23-09-07

426 - HET ONZICHTBARE DRUMSTEL MET ROWAN ATKINSON


gewoon-leuk
G E W O O N    L E U K

Even iets helemaal anders ter afwisseling!

10:09 Gepost door Sancho in Gewoon leuk | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leuk, humor, drumstel |  Facebook |

20-09-07

425 - STEEDS MEER BROOD EN SPELEN


mens-erger-je-niet
M E N S   E R G E R   J E   N I E T


Sinds begin september is voor de vlaamse media televisie en radio een nieuw seizoen gestart, met voor alletwee een grondige verandering van huisstijl, lay-out, inhoud, programma's, ...
In plaats van de kloof te vergroten (je zal wel begrijpen wat ik hiermee bedoel) maakt 'tv één' de kloof met de commerciële zenders steeds kleiner met nog meer reality, meer show, meer wedstrijd, meer kitsch ... Gelukkig hebben we 'canvas' nog, tenminste op die momenten wanneer voetbal of tennis het scherm niet terroriseren.
En 'radio één' is totaal onherkenbaar geworden met al die toeters en bellen, nieuwe journalistiek die op sensatie gericht is, en zelfs de muziek is anders dan zij geweest is. Spijtig ... Soms erger ik me aan deze vervlakking, dit brood en spelen.
In de krant 'De Morgen' van woensdag 19 september 2007 schreef Bernard Dewulf in de rubriek 'Camps&Dewulf' volgende mooie tekst :

media1
media2
media3

17-09-07

424 - PRACHTIGE LUCHTFOTO'S VAN KLAUS LEIDORF


bezienswaardig
B E Z I E N S W A A R D I G

luchtfoto1

Op de site van fotograaf Klaus Leidorf vind je prachtige luchtfoto's!

luchtfoto2

13:11 Gepost door Sancho in Bezienswaardig | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bezienswaardig, foto s, luchtfoto s |  Facebook |

13-09-07

423 - INTRIGERENDE KUNST (1)


intrigerende-kunst
I N T R I G E R E N D E   K U N S T
Over het algemeen kan je misschien stellen dat de schilderkunst van voor 1900 hoofdzakelijk figuratief (met herkenbare figuren) was, verhalend, vertellend en in opdracht van de rijke burgerij, de kerk of de staat. De schilder was de enige reproduceerder van de werkelijkheid : landschappen, historische gebeurtenissen, bijbelse taferelen, familieportretten, statieportretten, ...
lorrain1
'Landschap met fluitspelende herder', 1667, Claude Lorrain, The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri

velazquez1

'De overgave van Breda', 1635, Velazquez, Museo del Prado, Madrid

rubens1

'Portret van Maria de Medici', 1621-25, P.P.Rubens, Museo del Prado, Madrid

Er zijn natuurlijk altijd de uitzonderingen die de regel bevestigen en die niet zomaar de werkelijkheid weergaven, zoals bijvoorbeeld Goya (1746-1828) die in sommige van zijn werken de curruptie van de kerk hekelde en, in andere, de gruwel van de oorlog.

goya1

'De kolos', 1808-12, Goya, Museo del Prado, Madrid

Jeroen Bosch (1450-1516) was ook zo'n uitzondering die met een enorme rijke verbeelding en symboliek thema's als zonde, schuld, hel en hemel schilderde.

bosch1

'Tuin der Lusten - hel', detail, 1475-90, Jeroen Bosch, Museo del Prado, Madrid

De fotografie, die zich in de 19e eeuw ontwikkelde, brak omstreeks 1900 sterk door en ging het werk van sommige schilders vervangen. Omstreeks die tijd was er ook in heel de westerse wereld een enorme drang naar vernieuwing die nog gestimuleerd werd door o.a. contacten met exotische culturen via opgravingen, reizen, musea, tentoonstellingen en verzamelingen.
Zo is bekend dat Picasso (1881-1973) in het begin van de 20e eeuw regelmatig tentoonstellingen van zogenaamde 'primitieve kunst' bezocht, en ook maskers en houten beeldjes uit Afrika verzamelde.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Picasso zijn werk 'Les Demoiselles d'Avignon' schilderde.


picasso-demoiselles

'Les Demoiselles d'Avignon', 1907, Picasso, Museum of Modern Art, New York City

Dit was één van de eerste werken die brak met een eeuwenoude traditie van de weergave van de menselijke gestalte zoals in de klassieke Griekse kunst. Je zou kunnen stellen dat het 2000 jaren geduurd heeft vooraleer een begin gemaakt werd met een totale vernieuwing in de kunst.
Met dit werk ging Picasso in tegen alle regels van de kunst : het perspectief ontbrak, de lichamen bestonden uit hoekige kleurvlakken en de gezichten leken op barbaarse (Afrikaanse kunst werd in die tijd genoemd primitief of barbaars) maskers.

Het doek toont vijf prostituees die de toeschouwer aanstaren. Deze jongedames hadden niets te maken met de Franse stad Avignon, maar wel met een straat in Barcelona, de 'Carrer d'Avinyo', een straat met vele bordelen.

De figuren en voorwerpen zijn vervormd tot kleine rechthoekige en driehoekige vlakken. Er is geen achtergrond of voorgrond omdat alle vlakken verspringen in eenzelfde vlak.

De inspiratie door archaïsche (uit zeer oude tijdperken), exotische en primitieve beelden is af te leiden uit bijvoorbeeld de linkerfiguur die geënt is op een sculptuur die te vergelijken is met het Griekse beeld van een jonge man, een 'kouros' van omstreeks 580 voor Christus, gevonden in Delphi, en uit de maskerachtige koppen die geënt zijn op de Afrikaanse maskers.

picasso2picasso3
picasso4


08-09-07

422 - HONDERD WERELDWONDEREN


bezienswaardig
B E Z I E N S W A A R D I G100wonder1
100wonder2
100wonder3
Op de site '100 wonders of the world' kan je van elk van de 104 wereldwonderen vaak meerdere afbeeldingen en video's bekijken. Hier kan je uren, misschien dagen genieten.

11:51 Gepost door Sancho in Bezienswaardig | Permalink | Commentaren (2) | Tags: bezienswaardig, wereldwonderen |  Facebook |

05-09-07

421 - BEGIN VAN HET EINDE, OF NIEUWE START?


beschouwing
S A N C H O

Geen andere job had mij ooit dezelfde voldoening kunnen geven, dan die ik tot hiertoe had in het onderwijs. De omgang met jongeren heeft mijn leven gekleurd en verrijkt. Ik had me voorgenomen om er zo lang mogelijk, dus tot mijn vijfenzestigste, mee door te gaan, maar sinds eergisteren, vijf jaar eerder dan gepland, ben ik noodgedwongen en met pijn in het hart begonnen aan de inleiding op de eeuwigdurende vakantie.

De ziekte van Crohn, en de laatste vijf jaar met vijf operaties (prostaat, rechternier, darmoperatie, galblaas en linkernier), vier kankers (prostaat, leukemie, tumoren op de nieren en melanoom), en een longontsteking, hebben mijn lichaam serieus afgemat, en het is nu vooral bloedarmoede die mij gedwongen heeft ermee te stoppen.

Bloedarmoede of anemie betekent dat het aantal rode bloedlichaampjes of de daarin aanwezige bloedkleurstof 'hemoglobine' te laag is. Deze hemoglobine zorgt voor het transport van zuurstof. Normaal ligt de waarde van hemoglobine bij mannen tussen de 14 en 18. Mijn hemoglobine-waarde bedraagt nu 11,5. Dit houdt in dat er door een verminderd zuurstoftransport, bij de minste lichamelijke inspanning, spierverzuring optreedt en vermoeidheid in het algemeen. Van zodra mijn hemoglobine-waarde onder de 11 zakt, kan ik in aanmerking komen voor het geneesmiddel 'epo' dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert. Een mens zou nog gaan hopen dat zijn toestand nog verergert, om dan met epo geholpen geholpen te kunnen worden.

Het is nu nog maar de derde dag van het schooljaar dat ik thuis ben, en dat valt eerlijk gezegd niet mee. Niet de fysieke conditie hebben om hier en daar kleine klusjes in en om het huis op te knappen, en alleen binnen zitten en proberen de tijd zinvol in te vullen, is verdorie geen lachertje. Ik zie er serieus tegenaan, tegen wat er nog komen gaat. Het voelt aan alsof dit het begin van het einde is, maar ik hoop dit gevoel toch te kunnen omkeren in de start van een nieuw begin. Misschien kan kalligrafie opnieuw enig plezier brengen? We zien wel, maar het valt me zwaar. Ik mis nu al de jongeren, de collega's, de lessen ...


15:26 Gepost door Sancho in Beschouwing | Permalink | Commentaren (1) | Tags: beschouwing, algemeen, sancho |  Facebook |

420 - DIT NOOIT MEER


algemeen
A L G E M E E N

nuremberg-holocaust3[1]

Bij het surfen over het internet kan je van alles tegenkomen, van de mooiste, ontroerendste foto's tot de meest shockerende, confronterende. Bovenstaande foto kwam ik zonet tegen op een site over de processen van Nuremberg.
Af en toe mag men nog wel eens geconfronteerd worden met de onmenselijkheid van de mens, en er even bij stilstaan en besluiten : laat dit aub nooit meer gebeuren!


14:45 Gepost door Sancho in Schokkend | Permalink | Commentaren (1) | Tags: algemeen, shockerend, nuremberg, schokkend |  Facebook |

03-09-07

419 - MOOIE FOTO'S VAN DE DIERENWERELD


bezienswaardig
B E Z I E N S W A A R D I G

timflach

Op de site 'Tim Flach Photography' vind je meerdere mooie foto's over o.a. de dierenwereld.

11:36 Gepost door Sancho in Bezienswaardig | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bezienswaardig, foto, dieren |  Facebook |

02-09-07

418 - AFBEELDINGEN VAN EEN SITE BEKIJKEN?


algemeen
A L G E M E E N
site

Wil je meer afbeeldingen zien die op een bepaalde website staan ?
Zou je bijvoorbeeld graag meer beeldmateriaal willen zien van de site die in het vorige bericht vermeld is, dan kan je bij Google bij 'afbeeldingen zoeken' ingeven : site:panoramas.dk. Probeer het maar eens.

12:43 Gepost door Sancho in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: algemeen, site, afbeeldingen |  Facebook |

01-09-07

417 - WERELDWONDEREN FULLSCREEN PANORAMA


bezienswaardig
B E Z I E N S W A A R D I G

wereldwonderen

Op de website 'New 7 wonders' kan je de nieuw gekozen 7 wereldwonderen aanschouwen in fullscreen interactieve 360° panorama's.

18:25 Gepost door Sancho in Bezienswaardig | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bezienswaardig, wereldwonderen |  Facebook |