07-10-07

435 - VREEMDE HANEN OP HET ERF (3)


intrigerende-kunst
I N T R I G E R E N D E    K U N S T
1 - Miro
joanmirohaan1
Wanneer je naar 'Google' gaat en er het woord 'haan' (of 'cock', of 'coq') ingeeft bij 'Afbeeldingen zoeken' dan krijg je honderden afbeeldingen te zien van hanen. Ik heb er 5 weerhouden die je hiernaast kan zien. Afbeelding 1 is een schilderij van Miro, afbeelding is van een onbekende schilder, afbeelding 3 is een tekening van Picasso, afbeelding 4 is ook van Picasso en afbeelding 5 is een beeldhouwwerk van Brancusi.
Vijf maal wordt er op een andere manier iets vertelt over een haan, of over 'de haan'. De werken van Miro en Picasso (1,3 en 4) drukken o.a. heel sterk de fierheid, de brutaliteit, de domheid en de agressiviteit van een haan uit, en geven ons daardoor een goed inzicht in het karakter van een haan. Schildering 2 van een onbekende schilder geeft slechts de buitenkant, de oppervlakte van een haan weer, en dringt niet door tot het innerlijke, het wezen van de haan. Schildering 2 imiteert de werkelijkheid en is slechts een handvaardigheid die niet echt iets met kunst te maken heeft. Afbeelding 5 tenslotte is een prachtig beeld dat misschien wel iets vertelt over de elegantie en de fierheid van een haan, wat te herkennen is in de verticaliteit van het beeld.
Zou het dat zijn wat schrijver Jeroen Brouwers bedoelde toen hij zei :"Kunst is de leugen die de werkelijkheid openbaart."
Alle afbeeldingen, behalve die van de onbekende, vervormen de werkelijkheid, liegen er dus over. En door deze leugens wordt ons meer verteld over het wezen van de haan. Dat is pas de werkelijkheid of een nieuwe waarheid die geopenbaard wordt.

2 - Onbekend
haan
3 - Picasso
picassohaan1
4 - Picasso
picassohaan2
5 - Brancusi
brancusihaan1

De commentaren zijn gesloten.