14-01-08

503 - BEANGSTIGEND : LETTERLIJK NEMEN VAN RELIGIEUZE GESCHRIFTEN


actualiteit
A C T U A L I T E I T

En denk nu maar niet dat dit enkel in de Koran zou staan, een soort oproep tot een godsdienstoorlog. Trouwens, staat dit wel echt ergens in de Koran ?
Maar in de Bijbel staat wel degelijk iets dat daar enige gelijkenis mee vertoont. Lees de tekst in het boek 'Deuteronomium, hoofdstuk 13, verzen 6 t.e.m. 10 :


deuteronomium

En dan te bedenken dat bijvoorbeeld 35% van de bevolking in Amerika gelooft dat de Bijbel het letterlijke onfeilbare woord van God is. En dat er zo'n 46% van de Amerikanen het scheppingsverhaal letterlijk opvat, wat wil zeggen dat zo'n 120 miljoen Amerkanen denken dat de schepping heeft plaatsgevonden 2500 jaar nadat de Babyloniërs en de Soemeriërs leerden bier brouwen. En wat dan te denken van de opgang van het 'creationisme'?
Is dit niet beangstigend ?


Commentaren

Creationisme De blindheid voor de realiteit is inderdaad beangstigend en zeer paradoxaal. Vroeger (in tijden van 'gebrekkige' communicatie of bij eerder gesloten gemeenschappen) kon dergelijk geloof nog door onwetendheid verklaard worden. Vandaag (en vooral in de USA, dacht ik toch) hebben mensen gemakkelijk toegang tot allerhande bronnen van informatie. Zelfs de katholieke kerk steunt het creatonisme niet (zij hebben genoeg aan de eerste beroering ... de big bang). Wie blind is voor de realiteit, zal al gauw de noden en de rechten van de andere mensen gaan fnuiken. Ik geloof in de evolutie-theorie, maar ik ben bang van de huidige evolutie! :-)

Gepost door: Vrijdenker | 20-01-08

De commentaren zijn gesloten.