10-12-08

600 - MENSENRECHTEN ...


actualiteit
A C T U A L I T E I T

Vandaag wordt de zestigste verjaardag van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens' herdacht ...

mensenrechtenlogo2

  • Hoever staan we vandaag met de 'Mensenrechten' ?
  • Misschien behoren de '30 mensenrechten' wel tot de eindtermen in ons onderwijs en komen ze sporadisch aan bod ?
  • Maar kunnen de 'Mensenrechten' niet als basisleerstof in het totaalpakket geïntegreerd worden ?
  • En 'Mensenrechten', wat doe jij eraan ?
Meer info :
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.htm
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=61
http://www.mensenrechten.org/index.php?id=8


De commentaren zijn gesloten.