03-03-08

530 - HEDENDAAGSE KALLIGRAFIE & KERAMIEK


bezienswaardig
B E Z I E N S W A A R D I G
casino1
Terwijl gisteren in de namiddag de jaarlijkse carnavalstoet voorbij trok met afschuwelijk lelijke in elkaar geflanste wagens gevolgd door telkens een ordeloze meute van jongeren die kriskras door elkaar liepen en slenterden, en geforceerd plezier veinsden onder de ratelende mokerslagen van housemuziek of iets dergelijks, ben ik er stilletjes van onder gemuisd en naar Beringen gereden om in de galerij van het CC Casino aldaar de tentoonstelling 'Woord in beeld' met kalligrafie van Godelief Tielens en groep, en keramiek van Wendy Van Geel te bezichtigen.

Behalve ikzelf was er nog een bezoeker. Het gaf mij wel de mogelijkheid om alles rustig te bekijken en bij momenten in verwondering stil te blijven staan bij o.a. de schitterende combinatie van hedendaagse keramiek en kalligrafie, en de vele variaties op eenzelfde thema die altijd boeiden.

Van Godelief Tielens, de bezielende kracht achter de kalligrafievereniging 't Veertje hingen er enkele opvallende stukken aan de muren. Niet enkel door hun formaat, maar eerder nog door hun abstract-expressionistische stijl die bij de eerste aanblik onwillekeurig deed denken aan o.a. het wervelende van Jackson Pollock. Bij nader inzien hield deze vergelijking echter vlug op omdat de werken die ik zag toch een zeer persoonlijke stempel droegen met zeer veel gevoel voor ritme en beweging, en mede daardoor het kalligrafisch karakter van de werken verduidelijkten.

Nog tot en met zondag 9 maart kan je deze mooie tentoonstelling gaan bezichtigen in de galerij van het CC Casino te Beringen. Een aanrader!


De kalligrafiewerken hiernaast zijn onderworpen aan het copyright!
casino2
casino3
casino4
casino5
casino6