12-01-08

500 - DE HELE OLIFANT IN BEELD


beschouwing
B E S C H O U W I N G

heleolifant2

Het zal ergens tijdens de maand september van vorig jaar geweest zijn dat ik in de boekhandel rondliep, en mijn oog viel op een boek met de titel 'De hele olifant in beeld - Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede'. Het was vooral dat laatste, de 'Gulden Snede', dat me er toe aanzette het boek te doorbladeren, en waarbij ik nog interessante items ontdekte : de heilige geometrie, de gulden snede, de Fibonacci-reeks, het getal phi, fractals ...
Zopas heb ik het boek uitgelezen. Nu ja, 'uitgelezen' is veel gezegd, want ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik hier en daar tientallen pagina's heb overgeslagen en andere diagonaal heb gelezen. 'Doorgeworsteld' is een betere omschrijving, omdat het merendeel van de inhoud o.a. handelde over spirituele thema's, mystici, kwantumfysica, karma, aura's, chaostheorie, ... e.a., een materie waarin ik me niet zo best thuis voelde. Alhoewel het voor de echte liefhebber waarschijnlijk een fantastisch boek zal zijn, getuige de vele positieve lezersreacties op de site van de schrijfster van het boek.
Maar goed. Ik ben er door geraakt, ondanks hindernissen, en ik heb mijn inzichten in bovenvermelde thema's die mijn interesse wegdragen, verruimd.


15:16 Gepost door Sancho in Beschouwing | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lezen, olifant, beschouwing, boek, gulden snede |  Facebook |

08-10-06

161 - IDEALE MATEN / DE GULDEN SNEDE


kunst-kitsch-co
K U N S T , K I T S C H   E N   C O

Wist je dat er zoiets bestaat als de ideale verhouding, een verhouding die je in de natuur kunt aantreffen, en die door bijna iedereen ervaren wordt als de meest aangename ?
Reeds de Oude Grieken kenden deze verhouding, en Euclides gaf reeds aan hoe een lijnstuk verdeeld moest worden om die ideale verhouding te krijgen.
goldprop
Het langste stuk (B) moet zich verhouden tot het kortste (C), zoals het gehele lijnstuk (A) zich verhoudt tot het langste stuk (B).
Deze verhouding noemt men de GULDEN SNEDE.
Deze verhouding wordt aangeduid met 'phi (uitgesproken als 'fi', en niet te verwarren met het getal 'pi'), het zogenaamde 'GULDEN GETAL' dat een waarde vertegenwoordigt van 1,6180339887499...
Dit komt ongeveer overeen met de verhouding 8 tot 5, of 5 tot 3. En wanneer je nu een rechthoek tekent met een lange zijde van 8 cm en een korte zijde van 5 cm, dan krijg je een zogenaamde GULDEN-SNEDE-RECHTHOEK.

Het klassieke A4 velletje papier benadert dit een beetje, niet helemaal. Je zou het velletje in de breedte moeten versmallen tot ongeveer 18,4 cm (i.p.v. 21 cm).

Deze 'Gulden Snede' kom je tegen o.a. bij :
  • de klassieke bouwwerken van o.a. de Grieken
  • de gotiek
  • de renaissance
  • de schilderkunst
  • de natuur
  • het menselijk lichaam
  • enzovoort ....
notredame

davinci

goldennumber

modulor

Meer over de 'Gulden Snede' vind je op de site 'Golden Number' en op de site 'Gulden Snede'.