15-05-09

633 - BELGAVOX CONCERT VOOR SOLIDARITEIT


actualiteit
A C T U A L I T E I T

solidariteit

Zondag 17 mei
Het Belgavox concert is het eerste evenement van de vzw Belga-Vox. Het concert wil bijdragen tot het versterken van de solidariteit, de dialoog, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België.


belgavox


20-11-07

460 - KNUFFELDAG


actualiteit
A C T U A L I T E I T

knuffeldag

Morgen, woensdag 21 november 2007 om 14 uur organiseren studenten op het Ladeuseplein in Leuven een knuffelmoment tussen Vlamingen en Walen, waarbij naar alle waarschijnlijkheid Vlaamse en Waalse bieren niet zullen ontbreken.

knuffeldag2

In het kader van deze studentenactie nogmaals een oproep tot ondertekening van de petitie 'Red De Solidariteit' die momenteel ongeveer 84.157 ondertekenaars telt. Jij toch ook!