01-02-09

615 - AARDWONINGEN - ORGANISCHE ARCHITECTUUR ...


bezienswaardig
B E Z I E N S W A A R D I G

vetsch1

vetsch2

De Zwitserse architect Peter Vetsch bouwt 'aardhuizen' uit staal en beton, die deels ingegraven zijn. Met hun organische vormen gaan ze op in het landschap en vormen er een eenheid mee. Enkel de wit gekalkte zichtbare buitenkant verraadt deze architectuur. Over het ecologisch aspect van deze 'aardwoningen' en over de gelijkenis met 'earthships' ga ik het hier verder niet hebben.

Dichter bij huis, in de Ardennen, in Angleur werd in 1967/68 een sculpturale woning gebouwd door de Luikse architect Jacques Gillet in samenwerking met beeldhouwer Felix Roulin en ingenieur René Greisch. Deze woning werd volledig uitgevoerd in spuitbeton, hetgeen in 1967 voor België een primeur was en tot op vandaag niet geëvenaard.


angleur

angleur2

Ik heb me deze woning altijd voorgesteld met een dak dat na verloop van tijd door mossen en grassen overwoekerd zou zijn, zodat dit bouwwerk volledig in zijn omgeving zou zijn opgenomen. Vooral het organische karakter van deze architectuur en haar integratie in de natuur heeft mij altijd al geboeid. Of deze woning er nu nog staat, en in welke toestand ? Het is mij niet bekend.

En je zou nog veder in de tijd kunnen teruggaan om bijvoorbeeld uit te komen bij de rotswoningen in Cappadocië, toppunt van integratie in de omgeving.


rotswoningcappadicië