06-03-09

622 - DE WONDERLIJKE WERELD VAN A.


schilderen
S C H I L D E R E N
Ondertussen is het van bericht 576 geleden, dat ik in deze blog nog iets gepubliceerd heb over mijn opleiding 'schilderen' aan de academie in kasteel Meylandt in Heusden-Zolder.

Zesenveertig namiddagen zijn gepasseerd, en het 'schilderen' wordt alsmaar boeiender en interessanter omdat, behalve het uitvoeren van leeropdrachten, nu stilaan de drang de kop opsteekt om een eigen weg te zoeken, stap voor stap, wat trouwens door de lesgevers gestimuleerd wordt.

In plaats van het nu over mezelf te hebben - je kan trouwens mijn belevenissen in kasteel Meylandt wekelijks volgen op de blog 'Cobalus-schilderingen' - wil ik het graag even hebben over de schilderwerken van A., een dame uit onze groep die reeds jaren schildert.

Vandaag, in een tijd waarin veelal flagrant gemakzuchtig effectbejag de enige drijfveer van vele kunstenaars is, in een tijd waarin er ontelbare chique en geleerde publicaties gewijd worden aan vermeende kunstenaars, in een tijd waarin het moeilijk is tussen charlatans en commercie nog de authenticiteit van kunst te ontdekken, is het een echte verademing af en toe nog eens op een ouderwetse manier door een (kunst-)werk geraakt te worden.Dit is mij de laatste maanden meermaals overkomen bij het zien van de werken van A. tijdens de schildernamiddagen in kasteel Meylandt. Bij het beschouwen van de werken van A. wordt ik steeds getroffen door – en ik haal het woord voor deze gelegenheid even terug vanonder het stof – de ‘schoonheid’ ervan.A. vindt haar inspiratie vooral in het landschap. Ze vertrekt van het realistische beeld en transformeert dit stelselmatig tot ze een zekere graad van abstractie bereikt.

adeline

Het beschouwen van het hierboven afgebeelde werk is voor mij een ‘ervaring’, een ‘genieten’, het even proeven van ‘gelukzaligheid’, soms met een traan.Het is moeilijk uit te leggen. Het is een soort ‘voelen’ en ‘ontroerd’ worden bij het beleven van het schilderij, waarbij woorden overbodig zijn – een ‘ervaring’ die bijna niet in woorden te vatten is.Het zal wel te maken hebben met de interactie tussen mezelf en de manier waarop beeldaspecten verwerkt zijn, en het geheel maken tot een juweel, waarin ik helemaal kan opgaan en de buitenwereld eventjes afsluiten. En als ik dan toch enkele adjectieven en/of kenmerken aan dit werk zou toedichten :
 • Prachtige, evenwichtige compositie
 • Enorme ruimtelijkheid/diepte
 • Fascinerend en uitnodigend
 • Een ontdekkingsreis
 • Boeiend en verrassend
 • Prachtige en de juiste kleuren
 • Vol dynamiek en beweging
 • Sublieme accenten en contrasten
 • …..
Ja, ik beken. Ik ben gek van dit werk.

24-09-07

427 - EEN TRAAN ONTDEKT SCHOONHEID (2)


intrigerende-kunst
I N T R I G E R E N D E    K U N S T

De Duitse theoloog Paul Tillich vertelt in zijn memoires dat kunst hem in zijn jeugd altijd al koud had gelaten. Tijdens de eerste wereldoorlog werd hij gemobiliseerd. Toen hij voor een verlof in Berlijn terecht kwam, moest hij gaan schuilen voor een stortbui,en kwam zo terecht in het 'Kaiser Friedrich Museum'. In een kleine bovenzaal zag hij Botticelli's 'Madonna met acht engelen' en hij barstte in snikken uit bij het zien van Maria's wijze, breekbare blik vol mededogen. Het was het contrast tussen de buitengewoon tedere sfeer van het schilderij en de barbaarsheid waarmee hij in de loopgraven was geconfronteerd, dat hem tot tranen bewoog.
botticellimadonna
Madonna met acht engelen, 1477, Sandro Botticelli

Blijkbaar krijgen vele mooie dingen pas hun waarde in samenhang met pijn, verdriet, ongeluk.

De gebeurtenissen die mij de laatste jaren zijn overkomen, en die ik ook in bericht 421 summier heb toegelicht, bezorgen mij ook regelmatig en meer dan vroeger ogenblikken van blijven stilstaan bij schoonheid van dingen en momenten,waaraan ik vroeger achteloos voorbij zou gegaan zijn.
Dit doet me plots denken aan een bezoek dat ik enkele tientallen jaren geleden gebracht heb aan een open-deur-dag van een psychiatrisch centrum, en alwaar ik een kleine badge gekocht had met de tekst 'Schoonheid kan alleen gezien worden met ogen die geweend hebben'. Deze badge is reeds lang verdwenen. Waar die open-deur was ben ik vergeten, maar die tekst herinner ik me nog!

02-11-06

215 - HET MEISJE MET DE PAREL : ONTROEREND MOOI


ontroerend
O N T R O E R E N D

vermeer
scarlettjohansson
Gisteravond ook op Canvas gekeken en genoten van de film 'Girl With a Pearl Earring' naar de roman van Tracy Chevalier ?
Deze film van 2004 vertelt het verhaal van de 17-jarige Griet die in het Delft van de 17e eeuw als meid werkte bij de schilder Johannes Vermeer, en er al snel een inspiratiebron werd voor de schilder. De rol van Griet werd prachtig vertolkt door Scarlett Johansson (zie foto's hiernaast).
Ongeacht de wetenschap dat het geromantiseerde vaak een loopje neemt met de werkelijkheid, was het toch fascinerend te vernemen welke voorbereidende rituelen er voorafgingen aan het maken van een schilderij, o.a. wat betreft compositie, lichtinval, stofuitdrukking, en dan nog het klaarmaken van de verf, het vermalen van brokken kleurpigment, en dan te vernemen dat om een bepaalde soort geel te bekomen de urine van een koe (ik weet niet meer welke of uit welk land) gebruikt werd, ...
Eindelijk heb ik nog eens kunnen genieten van een mooie, ingetogen film. Prachtig !

scarlettjohansson
scarlettjohansson

08-10-06

161 - IDEALE MATEN / DE GULDEN SNEDE


kunst-kitsch-co
K U N S T , K I T S C H   E N   C O

Wist je dat er zoiets bestaat als de ideale verhouding, een verhouding die je in de natuur kunt aantreffen, en die door bijna iedereen ervaren wordt als de meest aangename ?
Reeds de Oude Grieken kenden deze verhouding, en Euclides gaf reeds aan hoe een lijnstuk verdeeld moest worden om die ideale verhouding te krijgen.
goldprop
Het langste stuk (B) moet zich verhouden tot het kortste (C), zoals het gehele lijnstuk (A) zich verhoudt tot het langste stuk (B).
Deze verhouding noemt men de GULDEN SNEDE.
Deze verhouding wordt aangeduid met 'phi (uitgesproken als 'fi', en niet te verwarren met het getal 'pi'), het zogenaamde 'GULDEN GETAL' dat een waarde vertegenwoordigt van 1,6180339887499...
Dit komt ongeveer overeen met de verhouding 8 tot 5, of 5 tot 3. En wanneer je nu een rechthoek tekent met een lange zijde van 8 cm en een korte zijde van 5 cm, dan krijg je een zogenaamde GULDEN-SNEDE-RECHTHOEK.

Het klassieke A4 velletje papier benadert dit een beetje, niet helemaal. Je zou het velletje in de breedte moeten versmallen tot ongeveer 18,4 cm (i.p.v. 21 cm).

Deze 'Gulden Snede' kom je tegen o.a. bij :
 • de klassieke bouwwerken van o.a. de Grieken
 • de gotiek
 • de renaissance
 • de schilderkunst
 • de natuur
 • het menselijk lichaam
 • enzovoort ....
notredame

davinci

goldennumber

modulor

Meer over de 'Gulden Snede' vind je op de site 'Golden Number' en op de site 'Gulden Snede'.

12-09-06

94 - JUWEELTJES VAN ARABISCHE KALLIGRAFIEK A L L I G R A F I E


Voor de liefhebbers van kalligrafie die eerder de schoonheid van lettervormen, kleuren en composities zoeken dan leesbaarheid is er de Arabische kalligrafie van 'Hassan Massoudy' met juweeltjes van schoonheid.

11:26 Gepost door Sancho in Kalligrafie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kalligrafie, kunst, schoonheid, arabisch |  Facebook |

04-09-06

72 - HONDERDEN KUNSTFOTO'S VAN TIENTALLEN FOTOGRAFENB E Z I E N S W A A R D I G
Op de 'Photo-Eye-Gallery' kan je uren, ja zelfs een avondvullende tocht maken langs tientallen fotografen en honderden foto's. Geen kant-en-klaar kiekjes met volautomatische toestellen, maar echte artistieke pareltjes die gerust, het ene al meer dan het andere, onder de noemer 'kunst' kunnen geplaatst worden, en die bij momenten ontroeren door hun bijna bovennatuurlijke schoonheid en mysterieuse inhoud. Een echter aanrader voor de liefhebber.

Hieronder vind je enkele foto's die ik van die site geplukt heb. De eerste 'The Awakening' is van Patti Levey, en de tweede 'Suprematist Nude' is van Bill Kane.
Wil je iets meer weten over het 'Suprematisme', het woord dat voorkomt in de titel van de tweede foto, ga dan even hier een kijkje nemen.

10:43 Gepost door Sancho in Bezienswaardig | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bezienswaardig, foto, kunst, schoonheid |  Facebook |