03-08-08

571 - VOOR MIJ GEEN VLAAMSE LEEUW A.U.B. (2)


sancho
S A N C H O

Reeds mijn hele leven, en dit zijn nu reeds meer dan zes decennia, hebben begrippen als 'rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid onder mensen' mij bezig gehouden. Ook heb ik altijd getracht kritisch te zijn t.o.v. alles en nog wat, en mij door niets of niemand te laten 'manipuleren'.

manipuleren

'Manipuleren', één van de grootste gevaren vandaag, maar meer daarover misschien later in een ander bericht, want nu moet ik bij hoogdringendheid even mijn hart luchten i.v.m. het toenemend nationalisme, seperatisme, en alle daaruit voortkomende onverdraagzaamheid, en ook i.v.m. mijn grondige hekel aan het misbruiken van de afbeelding van de Vlaamse leeuw. (Zie ook bericht 8 - VOOR MIJ GEEN VLAAMSE LEEUW (1))

De voorbije halve eeuw heb ik de Vlaamse leeuw zien/voelen evolueren van een romantische figuur naar een symbool van de Vlaamse ontvoogding, en vooral de laatste tijd naar een symbool van provocatie, van agressie, van separatisme, van extremisme, van geelzwart (lees zwartwit) denken, van bekrompenheid, van onverdraagzaamheid, van onrust stoken, van superioriteit, van eigenbelang, ...


vlaamseleeuw5vlaamseleeuw4
tourvlaamseleeuw2

Hoe is het zover kunnen komen? Is het 't na-aapgedrag van de massa? Is het de manipuleerbaarheid van de massa? Is het een gebrek aan kritische zin van de massa? Is het 't (slechte) voorbeeldgedrag van vele politici? Zijn het de media die de massa opruien? ...

De meeste Vlaamse kranten profileren zich de laatste tijd bijna even radicaal, bekrompen en denigrerend als de door het Vlaams-nationalisme gevoede politieke partijen.
Zo opende onlangs 'Het Nieuwsblad' met de voorpagina 'Waalse vrienden : ça suffit', en lokte hiermee terecht scherpe reacties uit van vele goedmenende mensen, zoals Tom Lanoye in het weekblad Humo.

çasuffit

De journalistiek laat zich momenteel meeslepen in de verziekte politieke verhoudingen tussen de gewesten, en helpt mee de sfeer van onverdraagzaamheid en beschuldigingen te versterken i.p.v. afstandelijk, kritisch en objectief feiten volledig en sereen weer te geven.
En via enquêtes, de vraag van de dag, lezersbrieven, commentaren, fora, ... wordt iedereen uitgenodigd mee te doen aan deze hetze. Voor sommige groepen binnen de geschreven pers zijn oplagecijfers blijkbaar het belangrijkste geworden, en heeft populisme de objectieve informatieoverdracht vervangen.

En blijkbaar is dit zich afzetten tegen alles wat 'Waals' is, doorgedrongen tot in alle geledingen van onze maatschappij. Zo herinner ik me dat enkele maanden geleden op het digitaal platform van mijn school met trots vermeld werd dat de leerlingen-schaakploeg, die deelgenomen had aan het Belgisch scholenkampioenschap 'schaken', op de vierde plaats was geëindigd, en dat geen enkele Waalse school beter had gedaan. En dan vraag ik mij af : moest die laatste commentaar zo nodig? En niemand reageerde daarop. Iedereen slikte dit! Ik begrijp er niets van! Maar deze dagelijkse pasterijen tussen Vlamingen en Walen bezorgen mij een zeer onbehaaglijk gevoel, evenals bijvoorbeeld manifestaties zoals de ijzerbedevaart, het Vlaams zangfeest, de gordel, en zelfs de aanblik van de geelzwarte (vroeger roodwitte) verkeerspalen.

leeuwlam2

En bij het overdenken van dit alles bekruipt mij soms het naïeve gevoel om weg te dromen in een wereld waarin de leeuw zijn dreigende houding heeft laten varen, het bloedrode van zijn klauwen heeft laten verwijderen, en samen met alle andere dieren vreedzaam in een paradijselijke oase van sereniteit vertoeft.


10-07-06

8 - VOOR MIJ GEEN VLAAMSE LEEUW


B E S C H O U W I N G


11 juli 2006 : Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Ga je feesten ? Huiver en gruwel je niet bij alles wat met nationalisme te maken heeft ? Wat heeft nationalisme in de geschiedenis van de mensheid al teweeg gebracht ? Akkoord, in de geschiedenis heeft de ontvoogding door nationalisme terecht een plaats verdiend. Maar hoeveel leed hebben mensen mekaar niet berokkend ? Hoeveel genocides zijn er niet geweest. Niet alleen veraf, maar enkele jaren terug toch maar een goede duizend kilometer van hier. En hier wordt oorlog gevoerd met 'woorden', met 'scheldwoorden'.
Maar we leven vandaag toch in de 21e eeuw. Hier en daar zullen er toch al wel goedmenende zielen zijn die verder kijken dan de voordeurdrempel, verder dan hun gemeente, verder dan hun provincie, verder ..., en die beseffen dat het opsplitsen van grotere gehelen in kleinere gelijk staat met het terugdraaien van de klok.
We moeten toch vooruit kijken. Is de mensheid dan nog steeds niet op weg om inhoud te geven aan het begrip 'mensheid'. Dat ik nu toevallig in Vlaanderen ben geboren, wil toch niet zeggen dat ik meer mens ben dan iemand uit Wallonië, of uit Afrika, of uit de sloppenwijken van Bombay. Kunnen we niet proberen, ik zeg wel 'proberen', te beginnen met iedereen als evenwaardig mens te beschouwen. Kunnen we niet proberen bij onszelf een soort ingebouwde 'corrector' te ontwikkelen die ons ten gepaste tijde er attent op maakt dat iedereen evenveel mens is ?
Kunnen we niet proberen iedereen horizontaal te benaderen, en niet verticaal van boven naar beneden of omgekeerd ?
En als er dan toch een feestdag moet zijn, dan liever een wereldfeestdag of een feestdag van het universum.