12-10-08

590 - WOORDKUNST ? BODYPAINT ? KALLIGRAFIE ?


bezienswaardig
B E Z I E N S W A A R D I G
woordkunst

Hoe zou je dit kunnen noemen : woordkunst ? Of bodypaint ? Of misschien kalligrafie ? In ieder geval : knap gedaan ! Kijk zelf !